از چه ظروفی در مایکروویو میشه استفاده کرد؟

1.19K viewsآشپزیمایکروویو

از چه ظروفی در مایکروویو میشه استفاده کرد؟

از هر ظرفی تو مایکروویو میشه استفاده کرد؟

رضایی Answered question 16 مهر 1400
4

کاغذی ، شیشه ای ، چینی، پلاستیکی ، سرامیکی و چوبی.

سهیل پروازی Posted new comment 15 مهر 1400
3
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.