سوالی داشتم در رابطه با مسایل حقوقی نظافتچی آپارتمان

1.30K viewsحقوقینظافتچی

سوالی داشتم در رابطه با مسایل حقوقی نظافتچی آپارتمان

در یک آپارتمان 4 طبقه، مدتی است که مدیر ساختمان از آوردن نظافتچی امتناع می کند. دلیلی که به آن اشاره می کند مسایل حقوقی نظافتچی است. ایشان از اینکه در حین نظافت برای نظافتچی اتفاقی بیفتد ( مثلا از پله ها بیفتد ، در حین نظافت سکته کند و … ) جانب احتیاط را می گیرد و به همین دلیل ساختمان از نظر نظافت در وضعیت بدی قرار می گیرد
حال می خواستم بدانم آیا در این مورد قوانین حقوقی خاصی وجود دارد؟ آیا احتیاط ایشان به جاست ؟ و اینکه تکلیف چیست ؟

میترا جوانمرد Answered question 2 آبان 1400
4

ایشان می توانند از شرکت های خدمات نظافت معتبر استفاده کنند که نیروهایشان بیمه هستند.

ساناز Posted new comment 17 مهر 1400

یک توضیح بیشتر بدید بهتره، چون این شرکت ها معمولا هزینه هاشون بالاست

Add a Comment
3
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.