توصیه های دوران بارداری

Solved1.45K viewsزنان و زایمانبارداری

توصیه های دوران بارداری

در دوران بارداری به چه چیزهایی باید توجه کرد؟

سهیل پروازی Selected answer as best 10 آذر 1400
3

بطور کلی چند اصل در دوران بارداری توصیه می شود:

۱. تغذیه مناسب  ۲. استراحت کافی

۳. داشتن آرامش روحی و معنوی

۴. انجام ورزش‌های مناسب

۵. انجام مراقبت های دوران بارداری

۶. شناخت علائم خطر در حاملگی

سهیل پروازی Selected answer as best 10 آذر 1400
2
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.