اکسپوژر یا دابل اکسپوژر در گرافیک و عکاسی یعنی چی؟

اکسپوژر یا دابل اکسپوژر در گرافیک و عکاسی یعنی چی؟

الان عکس های ترکیبی زیاد شده که میگن دابل اکسپوژر هستش، این تو عکاسی چه مفهومی داره و تو گرافیک چکار میکنه

پردیس سالاری Answered question 23 مهر 1400
1

exposure یا اکسپوژر یعنی استفاده درست از تکنیک نوردهی در عکاسی

47ded91b5bc1115bae1d48057a7163888edf9482 36 - اکسپوژر یا دابل اکسپوژر در گرافیک و عکاسی یعنی چی؟

یکی از وجه تمایز عکاسان و سلیقه و ذوق و هنرشان همین میزان نوردهی و اکسپوژر است

به عنوان نمونه عکس بالا دو تا نوردهی یا اکسپوژر متفاوت هستش اما هردو زیباست

حال مفهوم و معنی دابل اکسپوژر چی هست؟

با ترکیب دو یا چند عکس در یک تصویر را دابل اکسپوژر می گویند، مثل عکس های زیر 79434d846a95f1c52b7033c356dd078629f41630 36 - اکسپوژر یا دابل اکسپوژر در گرافیک و عکاسی یعنی چی؟

5e22160171dc3ae478a4620435475ae1d1d1bd5d 36 - اکسپوژر یا دابل اکسپوژر در گرافیک و عکاسی یعنی چی؟

ساناز Answered question 21 مهر 1400
1
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.