پوکی استخوان

پوکی استخوان

علل پوکی استخوان چیست؟

میترا جوانمرد Changed status to publish 29 مهر 1400
0

بیستم اکتبر مصادف با بیست و هشتم مهرماه روز جهانی پوکی استخوان است. پوکی استخوان به طور خـاموش و بی سروصدا اتفاق می‌افتد و در بیشتر موارد هـیچ علامتی تـا زمـان رخ‌دادن شکـستگی وجود ندارد.

قطعی‌ترین روش در تشخیص پوکی استخوان اندازه‌گیری تراکم استخوان است که با تشخیص اولیه می‌توان بیماری را متوقـف یـا از پیـشرفت آن جلوگیری کرد.

AndroidOnlineNewsImage - پوکی استخوان

فرناز حسینی Answered question 29 مهر 1400
0
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.