شعر کودکانه در مورد حضرت محمد (ص)

شعر کودکانه در مورد حضرت محمد (ص)

لطفاً شعر کودکانه درباره حضرت محمد (ص) آموزش بدید؟

پردیس سالاری Answered question 1 آبان 1400
2

عشق محمد(ص)

یک شب میانم آسمان‌ها
مهتاب زیبا می‌درخشید
نوزاد ناز آمنه چون
نیلوفری در باغ خندید

خندید و از عطر صدایش
پر شد زمین و آسمان‌ها
تابید نور آسمانیش
در شهر و در هر جای دنیا

هفت آسمان هم با خبر شد
از عطر او وقتی که آمد
آن شب نگاه آسمان شد
لبریز از عشق محمد(ص)

پردیس سالاری Answered question 30 مهر 1400
1
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.