تلفن رانژه چرا بوقش قطع میشه؟

تلفن رانژه چرا بوقش قطع میشه؟

تلفن رانژه چرا بوقش قطع میشه؟ یعنی همین خطی که دادیم ازش برای اینترنت الان بوق نداره؟

پردیس سالاری Answered question 15 آبان 1400
1

مودم ADSL و اسپلیتر را از مدار خارج کنید. خط تلفن را چک کنید در صورتی که بوق آزاد شنیده نشد از طریق خط دیگری با شماره تلفن مخابرات تماس بگیرید و خرابی تلفن را ثبت کنید.
اگر با خارج کردن اسپلیتر از مدار مشخص شد خط بوق دارد و سیم‌ها و سوکت‌ها سالم باشند اسپلیتر خراب شده است.

پردیس سالاری Answered question 15 آبان 1400
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.