پیشگیری از دیابت

پیشگیری از دیابت

آیا برای پیشگیری از دیابت راهکاری وجود دارد؟

سمیرا Answered question 23 آبان 1400
0

نتايج مطالعه محققان دانشگاه ايالتي اوهايو نشان مي دهد افرادي که از هفت فاکتور سلامت، حداقل از ۴ فاکتور آن پيروي مي کنند در طول ۱۰ سال ۷۰ درصد کمتر با ريسک ابتلا به ديابت مواجه بودند.

هفت فاکتور سلامت طرح The Life’s Simple شامل حفظ فشارخون، ميزان کلسترول و گلوکز سالم، داشتن رژيم غذايي سالم، ورزش حداقل ۱۵۰ دقيقه در هفته، عدم استعمال سيگار، و حفظ وزن سالم بدن است.

«جوشوآ جوزف»، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: «افراد داراي ميزان نرمال گلوکز خون که چهار فاکتور سلامت يا بيشتر را حفظ مي کنند، ۸۰ درصد کمتر با ريسک ابتلا به ديابت روبرو هستند.»

اين مطالعه شامل ۷۷۵۸ شرکت کننده بود که از هفت فاکتور The Life’s Simple انجمن قلب آمريکا به عنوان دستورالعملي براي ارزيابي سلامت قلب در بين گروه استفاده شد.

جوزف در اين باره مي گويد: «افراد سالم بايد براي سالم ماندن تلاش کنند. از دستورالعمل ها پيروي کنند. دچار قندخون بالا نشوند که بعد از آن نگران توقف ديابت شان باشند.»

محققان بر آموزش افراد در مورد پيشگيري از ديابت تاکيد دارند. از اينرو، کمک به ترک سيگار، انجام فعاليت هاي فيزيکي و داشتن تغذيه سالم مي تواند کليد حفظ سلامت در بلندمدت و پيشگيري از مشکلات سلامت در آينده باشد.

سمیرا Answered question 23 آبان 1400
0
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.