خواب سالمندان

خواب سالمندان

چگونه سالمندان خواب راحت تری داشته باشند؟

حانیه Answered question 4 دی 1400
0

اگر در اطراف خود سالمند داريد به اين نکات دقت کنيد:

AndroidOnlineNewsImage - خواب سالمندان

حانیه Answered question 4 دی 1400
0
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.