راهکارهای مادر سرزنده و سرحال بودن

راهکارهای مادر سرزنده و سرحال بودن

چگونه مادران خود را فراموش نکنند و سرحال و شاد باشند؟

سمیرا Answered question 6 دی 1400
0

يک ” مادر فوق العاده”توانايي بيش از حد توانايي يک مادر معمولي را دارد که خانواده را تنظيم کند و مسئوليت هاي خانوادگي و کاري را پخش و متعادل سازد او همچنين ،يک مادر باهوشي است که ميداند بهتر است، تا وظايف خانه را بين اعضاي خانواده پخش کند تا همه چيز بهتر انجام شود و سر جايش قرار بگيرد.

آيا يک مادر فوق العاده شدن، ممکن است؟

هنگامي که با خواسته هاي بسياري از زنان در زندگي حرفه اي کاري و زندگي شخصيشان مواجه مي شويد، مادر بودن ، مي تواند بسيار، دشوار باشد و براي بسياري ، اين موفقيت يک چالش واقعي است يک مادر فوق العاده و بي نظير بودن، به اين معني نيست که بايد مراقب همه چيز باشيد ؛ تميز و مرتب نگه داشتن خانه، مراقبت و پرورش کودکان، کار کردن در بيرون منزل، داشتن همسر و اينکه هنوز هم ،بخواهيد تا زيبا و سلامت باشيد… تمام اينها براي يک نفر به تنهايي بسيار زياد است با اين حال، اينها هنوز هم هدف، براي بسياري از زنان هستند ولي آيا اين مي تواند انتظار بيش از حدي از خودمان باشد؟ پاسخ را در ادامه اين بخش خواهيد خواند.

توصيه هايي براي مادر فوق العاده و بي نظير بودن:

کليد و نکته اساسي ،براي مادر فوق العاده بودن، اين است که خودتان را بيش از حد براي کمال و کامل بودن اذيت نکنيد، زيرا کمال اصلا وجود خارجي ندارد بر اساس اين فرضيه اساسي، ما به شما هفت توصيه اي مي کنيم که بسيار براي شما ضروري و لازم هستند، تا به راحتي و با خوشحالي تمام ،به بقيه جنبه هاي مادري خود نيز رسيدگي کنيد:

1.عشق و بخشش :

عشق شما براي خانواده تان مهم است ؛ پس از همه اينها، کودکان هميشه دوست دارند “دوستت دارم” را از پدر و مادر خود بشنوند شما هرگز نميتوانيد،فقط آن را بگوئيد. با اين حال، بايد آن را ثابت نيز کنيد ولي چطور؟
وقت خالي خود را، با آنها بازي کنيد، براي مطالعه با هم و به عنوان يک خانواده ،وقت بگذرانيد بر روي محدوديت هايي که نياز دارند تا سالم بزرگ شوند، سخت گير نباشيد، و با آنها در مواقع لزوم به صحبت کردن بپردازيد ؛ بخشش نيز بايد در خانواده وجود داشته باشد دفعاتي پيش مي آيد که ،اشتباهاتي صورت مي گيرند با اين حال، درخواست بخشش و بخشيدن براي يک کودک در حال رشد، به عنوان يک انسان، بخشي از کار يک مادر باهوش و بي نظير است.

2. اولويت بندي مسائل مهم:

برنامه هاي خود را تنظيم کنيد و سپس به آنها اولويت دهيد و مسائل بسيار مهم را در اول ليست ،قرار دهيد. اگر شما بايد کاري را به پايان برسانيد و مي دانيد چه زماني بايد بچه هاي خود را به مدرسه برسانيد، وقت خالي خود را در انجام کارتان قرار دهيد و مسوليت خود را انجام دهيد ، منابع تکنولوژيکي زيادي وجود دارند، که مي توانند به برنامه ريزي تعهدات شما به عنوان يک زن رسيدگي کنند به سادگي مي توانيد کارهايتان را اولويت بندي کنيد ،از فوري ترين ها ،و به ياد داشته باشيد که چه چيزهايي را نبايد فراموش کنيد. شما مي توانيدبه جاي مراجعه به بانک، معاملات بانکيتان را با برنامه هاي الکتريکي انجام دهيد و ايميل خود را جوري تنظيم کنيد که مهمترين پيام ها را در اول صفحه ببينيد.

3.سازماندهي کارهاي خانگي:

وظايف خانه بايد ،يک مسئوليت مشترک بين همه اعضاي خانواده باشد اگر تمام وظايف را، بين همه اعضا تقسيم کنيد، با هم مي توانند فضاي پاک و دلپذير خانه را به دست آورند ، هرکسي مي تواند براساس سن اش، قدرت و توانايي هايش، مسوليتي را قبول کند و انجام بدهد بين همه، مي توانيد يک ليست و سررسيد، از وظايف داخلي خانه بدهيد.وسواس بر نظم و پاکيزگي خوب نيست، و هم چنين کثيفي و شلوغ بودن،هم خوب نيست.

4.وقت گذاشتن:

گاهي بايد مسئوليت ها و کارها را جدا کنيد، و زماني را، براي باهم بودن به عنوان يک خانواده بگذاريد حداقل يک وعده غذا، در روز را بايد با هم باشيد، اما با تلويزيون و موبايل هاي خاموش. وعده هاي غذايي کنار خانواده ، سلامت جسمي و عاطفي کودکان و نوجوانان را پرورش مي دهد زمان ها را بايد براي همه کودکانتان، شريک زندگي خود و، البته، براي خودتان بگذاريد. به ياد داشته باشيد که مي توانيد چيزي را که امروز انجام نداده ايد، را براي فردا بگذاريد، و به تعويق افتادن به معناي فراموش کردن آن نيست.

5.خنديدن و گريه کردن:

در زندگي خانوادگي، احساسات خوب و بد وجود دارد يک مادر فوق العاده و بي نظير، از وجود خانواده خود لذت ميبرد و شادي و لذت کنار هم بودن را با بقيه خانواده به اشتراک مي گذارد ، لبخند زدن بعد از يک روز دشوار کاري، هم زمان باهم، در طول زمان هاي سختتان، اشک هايتان را بدون نگراني با شريک زندگيتان و فرزندانتان تقسيم کنيد و در ميان بگذاريد . به اشتراک گذاشتن احساسات، و حس کردن آنها، و اقدامات مربوط به احساسات، دقيقا بخشي از يادگيري است، که يک مادر بي نقص و بي نظير ،به فرزندانش آموزش مي دهد بيش از نظر دادن در موردش، کودکان هر روز در رفتار و کارهاي مادرشان، آن را مي بينند.

6.به رسميت شناختن پدر:

يک مادر فوق العاده ،براي فرزندانش، پدر را به رسميت مي شناساند و به او ارزش مردي را مي دهد که به آنها زندگي مي بخشد با همسر خود مشارکت داشته باشيد، چه در کارهاي خانه و چه در کارهاي مربوط به بچه ها امروزه به اشتباه، شخصيت مادر را جوري تعيين کرده ايم که او ميتواند همه نوع کاري را انجام دهد، و توانايي دادن عشق و حمايت از مردي را دارد که با او زندگي مي کند.
اگر زن و شوهر جدا شوند، اين بدان معني نيست که فرزندان نيز بايد از پدر جدا شوند حتي در مواردي که پدر غايب است و توانايي انجام مسئوليت هايش را ندارد، يک مادر فوق العاده، از ايجاد حس بد و تنفر در فرزندانش جلوگيري مي کند ؛ مشکلات بين زن و شوهر، نبايد باعث تاثير گذاري و خراب شدن رابطه بين والدين و فرزندان شود.

7.از خودتان مراقبت کنيد:

شما بايد هم از فرزندانتان و هم از خودتان مراقبت کنيد براي يک مادر فوق العاده بودن، مطابق با خواسته هاي فرزندان در حال رشد خود بودن، بايد از لحاظ جسمي، ذهني و احساسي فيت و خوب باشيد ؛ رژيم غذايي خوب و ورزش کردن ضروري است همچنين اگر ميخواهيد فرزندانتان غذاهاي سالم بخورند و از سنين کم ورزش کنند، بهترين راه براي تحقق اين اهداف، انجام اين کارها توسط خودتان است. اگر احساس ميکنيد در مسئوليت هاي خانگي خود غرق شده ايد يا نمي دانيد چگونه آنها را در اين شرايط دشوار و پيچيده، در دست بگيريد، براي کمک گرفتن از يک شخص حرفه اي دريغ نکنيد و تعادل رواني و احساسي شما نيز به ميزان رفاه و آسودگي فرزندانتان بستگي دارد.

انعکاس نهايي براي همه مادرهاي فوق العاده:

يک مادر فوق العاده بودن، به معناي داشتن “قدرت برتر” نيست.
بخش مهمي از مادر بودن، دانستن، پذيرش و تشخيص اين است که ،شما نياز به حمايت و کمک داريد.
اين پذيرش و شناخت، قدرت واقعي شما را براي رشد فرزندانتان ، نشان مي دهد.
اين موضوع ،مخصوصا براي مادراني مهم است که بايد فرزندانشان را به تنهايي يزرگ کنند.
به ياد داشته باشيد که هميشه يک دست کمک کننده وجود دارد، يک مادربزرگ، يک برادر يا خواهر که مي تواند به شما کمک کند.
فرزندان شما ،نياز به مراقبت و راهنمايي شما براي رشد دارند.
يک مادر کامل ، عشق مي ورزد، حمايت مي کند، تشويق مي کند، درک مي کند و در زمان مناسب اجازه مي دهد که فرزندانش بر اساس تصميمات خودشان زندگي کنند و سرنوشت خود را در دست بگيرند.

سمیرا Answered question 6 دی 1400
0

مادری کردن و فرزند پروری صحیح به معنای فراموش کردن خود نیست، هر مادری فارغ از نقش مادری، هویتی نیز برای خود دارد که می بایست به پرورش آن نیز بیانجامد تا از خود رضایت داشته باشد. پس هیچ مادری نباید خود را فراموش کن و به نوعی در فرزندش غرق و حل شود.

اما مادران چه کار می توانند بکنند تا خود را فراموش نکنند. در این گزارش چند نمونه از راهکارهایی که برای مادران قابل بهره برداری است را مطرح می کنیم:

14001001000580 Test NewPhotoFree - راهکارهای مادر سرزنده و سرحال بودن

1-اجازه ندهید بچه داری، پیرتان کند

از خیلی مادرها شنیدیم که بعد از بچه دار شدن ، افسرده شده و اصلا خودشان را یادشان رفته و فقط به کارهای مربوط به بچه می رسند دیگر اصلا اهمیتی برای خود و ظاهرشان قائل نیستند. نباید اجازه دهید، بچه داری پیرتان کند.درست است که وظایف مربوط به بچه خیلی زیاد و وقت گیر است اما باید به خودتان هم برسید، لباس های شاد و رنگارنگ بپوشید، دستی به موهایتان ببرید و برای شاد کردن خودتان به ظاهرتان اهمیت بدهید.

حتی خیلی مادرها می گویند که مدتهاست دندان هایشان خراب شده یا اینکه مشکلی در جسمشان احساس می کنند و یا حتی بی اختیار گریه می کنند، اما به پزشک مراجعه نمی کنند ، اینها علائم خوبی برای ادامه یک فرزندپروری شاد و سالم نیست چرا که زمانی شما شاد نباشید، بچه شما هم احساس شادی نمی کند، قطعا فرزند شما هم نیاز به یک مادر شاد و سرحال دارد. پس به خودتان بیایید و به خود توجه کنید.

2-مثل یک ملکه صبحانه بخورید

مادرها می دانند که وقتی صبح ها از خواب بیدار می شوند، آنقدر کار سرشان ریخته که گاه از خودشان یادشان می رود ، ظهر شده و چیزی نخورده اند فقط به بچه رسیده اند، صبحانه او را داده ، لباس شسته و به امور خانه رسیده اند.

بنابراین وقتی صبح از خواب بیدار شدید نگویید اول کارهایم را بکنم بعد یک چیزی می خورم! مثل یک ملکه صبحانه بخورید.

3-ورزش کنید

پس از زایمان خیلی ها به خودشان و سلامت بدن شان اهمیت نمی دهند. اما مادر شاد و سرزنده کسی است که فرصتی برای ورزش کردن و سرحالی بدن خود هم ایجاد کند، شده یک باشگاه رفتن و یا ورزش خانگی و رژیم غذایی درست می تواند برایتان مفید باشد.

 پس هر روز با فرزندانتان ورزش کنید و به خود برسید.

14001001000579 Test NewPhotoFree - راهکارهای مادر سرزنده و سرحال بودن

4-برای خودتان هم هزینه کنید

گاهی والدین با فرزنددار شدن دیگر کمتر برای خود هزینه هایی مثل خرید لباس یا وسایل مورد نیاز می کنند چرا که هر زمان یاد خودشان می افتند، می خواهند چاله چوله های وسایل بچه ها را پر کنند و هر زمان به خرید می روند، مدام برای بچه ها خرید می کنند. از آن دست مادرهایی باشید که برای خودتان هم هزینه کنید حال دیگر لازم است که لباس نو داشته باشید و روحیه تان تغییر کند.

پس به جای اینکه مدام برای بچه لباس بخرید، هر چند آن هم در مواقع لزوم خوب است، اما برای خودتان هم خرید کنید همین کار باعث می شود که روحیه تان کلی تغییر کند. چرا که خانم ها می دانند با خرید کردن چقدر تغییر روحیه برای بانوان حاصل می شود.

5-کارهای خانه را با حس و حال خوب انجام دهید

همه خانم ها در منزل کار می کنند از امور بچه داری تا آشپزخانه و مسائل دیگر . اما برخی خانم ها مدام غر می زنند. اما برخی دیگر با حس و حال خوب و شاد کارها را می کنند. پس سعی کنید از آن دست بانوانی باشید که با حال خوب و مثل یک کدبانو کارهایشان را می کنند نه با خفت. همه اینها به نوع نگرش شما و حس و حال شما برمی گردد که چطور به زندگی نگاه کنید پس سعی کنید دریچه نگاهتان را تغییر دهید.

حال بچه دار شده اید ، مسئولیت هایتان بیشتر شده اما این دلیل نمی شود که حالتان بد باشد، سعی کنید با حس و حال خوب ، یک موسیقی شاد فضای خانه را پر کنید و به کارها برسید، گاهی هم از همسرتان کمک بگیرید و به استراحت بروید.

14001001000578 Test NewPhotoFree - راهکارهای مادر سرزنده و سرحال بودن

6-انرژی تان را در خانه پخش کنید

همانطور که در شماره قبلی اشاره شد، انرژی و حس و حال خوب یا بد شما در منزل پخش می شود و به اعضای خانواده هم منتقل می شود . پس سعی کنید موقع غذا درست کردن، با بچه ها بازی کردن، مرتب کردن منزل و کارهای دیگر یک موسیقی شاد بگذارید، بچه ها را هم دعوت به این شادی کنید و حال خودتان را هم خوب کنید.

حتی شده گاهی غذاهای آماده و راحت درست کنید و بخورید ، بدون اینکه نیاز باشد در آشپزخانه زیاد انرژی بگذارید به استراحت بیشتر بپردازید و به جای آن انرژی مثبتتان را در خانه پخش کنید.

7-به همسر و فرزندانتان لبخند بزنید

هر روز از خواب که بیدار می شویید، نگویید وای باز هم یک روز دیگر، بلکه بگویید چه روز خوب و شادی امروز می توانم کلی کار انجام بدهم که حال همه را خوب کند. پس اول از یک لبخند صبحگاهی شروع کنید و آن را به همسر و فرزندتان هدیه کنید.

8-گاهی تفویض اختیار کنید

همسران هم بدشان نمی آید گاهی کمک حال بانوانشان باشند. بنابراین می توانید گاهی که خیلی خسته هستید کارها و امورات را به همسرتان بسپارید به یک پیاده روی بروید، ورزش کنید یا حتی در اتاقتان استراحت کنید اینطور انرژی تخلیه شده شما به حالت اول باز می گردد.

پردیس سالاری Answered question 5 دی 1400
0