خواب رفتن دست و پا

خواب رفتن دست و پا

به چه دلیل دست و پا خواب می رود؟

فرناز حسینی Answered question 14 دی 1400
0

ترک سیگار، ورزش و روی دست نخوابیدن، ساده‌ترین راهکارها برای حل این مشکل است.

AndroidOnlineNewsImage - خواب رفتن دست و پا

حانیه Answered question 14 دی 1400
0
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.