سونوگرافی دوران بارداری

سونوگرافی دوران بارداری

در دوران بارداری چندبار سونوگرافی لازم است؟

حانیه Answered question 26 دی 1400
0

در زمان هاي قديم روش هاي پيشرفته کنوني وجود نداشتند و خانم هاي باردار تا زمان زايمان از جنسبت فرزندشان خبردار نمي شدند يا آن ها را نمي ديدند اما اکنون با سونوگرافي مي توان هم جنين در شکم را ديد و هم از جنسيت فرزند خبردار شد.
حالا يک سوال در اين ميان بوجود مي آيد؛ در دوران بارداري چند بار سونوگرافي لازم است؟اگر يک زن باردار، دوره حاملگي بدون مشکلي را سپري کند، لازم است تا پايان اين دوره چهار سونوگرافي در دست داشته باشد

سونوگرافي اول

در سونوگرافي اول حتما بايد قلب جنين را رويت کنيم. با سونوگرافي ترانس واژينال مي توان در هفته چهار و نيم بعد از اولين روز آخرين قاعدگي قلب جنين را پيدا کنيم، ولي با سونوگرافي که از سطح شکم انجام مي شود حول و حوش هفته پنج و نيم و حداکثر تا هفته هفت بارداري مي توان قلب جنين را ديد.
سونوگرافي ترانس واژينال طول دهانه رحم را نيز مشخص مي کند و علاوه بر قلب جنين، سالم بودن جنين را هم گزارش مي کند.
پس توصيه مي شود، همه مادران باردار در هفته پنجم بارداري (بعد از اولين روز آخرين قاعدگي) سونوگرافي داشته باشند. سونوگرافي ترانس واژينال از فاصله نزديک تري به قلب و رشد جنين نگاه مي کند و نسبت به سونوگرافي شکمي در اولويت است اما يک سونوگرافيست حرفه اي از روي شکم هم مي تواند وضع جنين را گزارش دهد.

سونوگرافي دوم

خوشبختانه در سونوگرافي پيشرفته امروزي ، برخي از آنومالي ها را تشخيص مي دهيم ، مثلا ضخامت پشت گردن اندازه گرفته مي شود که اصطلاحا به آن سونوگرافي ان.تي مي گوييم (هفته ۱۱ تا ۱۴بارداري). معيار ها و استانداردهايي وجود دارد که بر اساس آن مي توان حدس زد که اختلال کروموزومي مانند نشانگان داون وجود دارد.
البته اين قطعي نيست و مراحل ديگري براي اثبات اين ناهنجاري لازم است. ظهور و تکامل استخوان بيني جنين نيز در اين مرحله است. سونوگرافي دوم بهتر است در هفته ۱۱ تا۱۴ بارداري انجام شود.

سونوگرافي سوم

زنان بارداري که به سونوگرافي دسترسي دارند و پيگير هم هستند، بهتر است بعد از هفته ۱۶ يک سونوگرافي براي تشخيص ناهنجاري هاي جنين انجام دهند.
چون رويت اندام هاي کوچک جنين در اين زمان بهتر ميسر است. در هفته هاي ۱۸تا ۲۲بارداري جنسيت، دست و پا، تعداد انگشتان، صورت، وضع لب ها، گوش، چشم، ديافراگم، ستون فقرات، کليه ها، مثانه و معده پر از مايع و چهار حفره اي بودن قلب جنين بررسي مي شود.
اگر خانواده اي يک کودک با ناهنجاري قلبي يا ساير ناهنجاري ها را دارند، بايد اين موضوع را به پزشک راديولوژيست اطلاع دهند تا مادر به يک سونوگرافيست اکولوژيست مربوط به قلب ارجاع داده شود تا به شکل خيلي دقيق تري جنين بررسي شود. جنسيت جنين بستگي به موقعيت قرارگيري جنين در رحم دارد. اگر وضع قرارگيري مناسب باشد، مي توان به راحتي جنسيت را مشخص کرد.

سونوگرافي چهارم

تا ۲۰ هفتگي، وزن جنين اهميتي ندارد، چون تا اين هفته، وزن چنداني نمي گيرد. ولي بعد از سه ماهه دوم و در پي سه ماهه سوم، بخصوص نيمه دوم سه ماهه سوم زمان وزن گيري جنين است. سونوگرافي ۲۸ هفته پايه، براي وزن جنين وجود دارد که از روي منحني هاي استاندارد وزن ايده آل (با توجه به هفته) اندازه گيري مي شود.
دور سر، طول استخوان ران، باي پاريتال و دور شکم اندازه گرفته شده، روي منحني قرار مي گيرد و وزن جنين تخمين زده مي شود.

حانیه Answered question 26 دی 1400
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.