علائم فشار عصبی

علائم فشار عصبی

علائم فشار عصبی شدید در بدن چیست؟

سمیرا Answered question 30 دی 1400
0

استرس به عنوان وضعیت فشار روانی یا عاطفی ناشی از شرایط نامساعد، تعریف می‌شود. علائم فشار عصبی بالا و استرس، با توجه به موقعیت فرد و همچنین شرایط او، از فردی با فرد دیگر متفاوت است. در برهه‌ای از زمان، اکثر مردم با احساس استرس روبرو می‌شوند.

5649974 - علائم فشار عصبی

سمیرا Answered question 30 دی 1400
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.