تبدیل شماره شبا به شماره حساب

تبدیل شماره شبا به شماره حساب

خیلی پیش میاد بخواین از روی شماره شبا شماره حساب بدست بیارید یا بلعکس از روی شماره حساب شماره شبا و شماره کارت رو بخواهید

این سوال و جواب رو من گذاشتم که البته خیلی بدرد خودم می خوره

شماره شبا چیست؟ شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای با 24 رقم و دو کاراکتر IR​ است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند. برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک‌های مختلف ادامه مطلب را بخوانید.

فلسفه شماره شبا اینه که: شماره‌ای است که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد 13616-ISO، تعریف و تبیین شده است و در تمام سامانه‌های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع شماره حساب استفاده می‌شود. هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب “شبا” است.

86686a5def1b2cfa57bf63c4ef367a671520d672 27 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

مهران جلالی Answered question 11 بهمن 1400
0

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک تجارت
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک تجارت

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک تجارت روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AAjpg - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک صادرات
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک صادرات

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک صادرات روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ملی
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D9%84%DB%8C - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ملی

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ملی روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D9%85%D9%84%DB%8Cjpg - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کشاورزی
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کشاورزی

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کشاورزی روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8Cjpg - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد
%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک پاسارگاد 

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک پاسارگاد روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سینا
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7 0 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سینا

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سینا روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7jpg - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین
%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%283%29 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک انصار
%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%284%29 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک انصار

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک انصار روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B11 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک اقتصاد نوین

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک اقتصاد نوین روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک آینده
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک آینده 

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک آینده روی تصویر زیر کلیک کنید

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک دی
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%DB%8C - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک دی

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک دی روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9 %D8%AF%DB%8Cjpg - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک خاورمیانه
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 0 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک خاورمیانه

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک خاورمیانه روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

 تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک حکمت ایرانیان
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک حکمت ایرانیان

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک حکمت ایرانیان روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک توسعه تعاون
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک توسعه تعاون

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک توسعه تعاون روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 %D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک شهر
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B4%D9%87%D8%B1 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک شهر

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک شهر تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%B4%D9%87%D8%B1 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سرمایه
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سرمایه

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سرمایه تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87jpg - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

 تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سامان
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سامان

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک سامان روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کارآفرین
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کارآفرین

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کارآفرین روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مهر ایران
%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مهر ایران

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک مهر ایران روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D9%85%D9%87%D8%B1 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک رسالت
%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک رسالت

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک رسالت روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کوثر
kosar - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک کوثر

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب بانک ایران زمین روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1 2 0 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

وب سایت پرسش و پاسخ کیوبیگ؛ بپرسید و پاسخ دهید!

راهنمای تبدیل شماره شبا به شماره حساب موسسه اعتباری توسعه
toseh - تبدیل شماره شبا به شماره حساب
تبدیل شماره شبا به شماره حساب موسسه اعتباری توسعه

 • برای تبدیل شماره شبا به شماره حساب موسسه اعتباری توسعه روی تصویر زیر کلیک کنید.

%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%B9 %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 - تبدیل شماره شبا به شماره حساب

مهران جلالی Answered question 11 بهمن 1400
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.