خواص حبوبات در طب اسلامی

خواص حبوبات در طب اسلامی

حبوبات در طب اسلامی چه خواصی دارد؟

فرناز حسینی Answered question 23 بهمن 1400
0

به نقل از احمدبن محمدبن ابي نصر، امام رضا(ع) فرمودند: نخود براي کمردرد سودمند است. در کتاب عيون اخبار الرضا(ع) به نقل از امام رضا(ع) از پدرانشان آمده که رسول خدا(ص) فرمودند:

بر شما باد به خوردن نخود و عدس، زيرا مبارک و مقدس است و باعث رقت قلب و زياد شدن اشک مي شود. (طب الائمه، ص۹۰) تمام حبوبات داراي آلبومين زياد است ولي با مقداري نشاسته پوشيده شده است که طبق آزمايش پاولوف ابدا تأثيري روي ترشحات معده ندارد. اين نشاسته حتي اثر آلبومين را خنثي مي کند، به همين دليل براي کاهش ترشح معده مفيد است.

حبوبات جزو مواد غذايي است که ارزش پروتئين کمي دارد ولي اگر به عنوان جايگزين گوشت از آن استفاده شود، مي تواند کارآيي زيادي داشته باشد. حبوبات براي مدت بيشتري در دستگاه گوارش باقي مي ماند و علاوه بر احساس پري شکم، به کنترل وزن کمک مي کند. فيبر موجود در حبوبات براي سلامت قلب مفيد است و مي توان آن را به هر نوع رژيم غذايي افزود؛ زيرا ميزان زيادي فيبر محلول دارد و مي تواند سطح کلسترول و تري گليسيريد خون را پايين بياورد.

میترا جوانمرد Answered question 23 بهمن 1400
0
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.