کاشت سبزه عید با انواع دانه

کاشت سبزه عید با انواع دانه

بهترین زمان کاشت سبزه عید نوروز با انواع دانه چه زمانی است؟

حانیه Answered question 24 بهمن 1400
0

بعضی از دانه‌ها به زمان بیشتری برای رشد نی از دارند و برخی از آن‌ها به سرعت سبزه عید زیبایی را در اختیار شما قرار می‌دهند؛ بنابراین دانستن بهترین زمان کاشت سبزه عید بسیار مهم است، چون سبزه شما باید در بهترین حالت خود برای سفره هفت سین شما آماده شود.

در اینفوگرافیک زیر بهترین زمان کاشت سبزه عید و نحوه نگهداری از آن‌ها را با دانه‌های رایج و پرطرفدار ریحان، شنبلیله، ماش، گندم، شاهی، عدس، خرفه و دانه مرکبات را آورده‌ایم.

15631417 231 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
زمان‌بندی کاشت انواع سبزه عید با دانه‌های مختلف

بهترین زمان برای کاشت سبزه که تا ۱۳ فروردین رشد کافی و مناسبی داشته باشند.

15631414 440 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
دانه مرکبات

مدت خیساندن بذر: ۲۴ تا ۴۸ ساعت

زمان کاشت بذر: ۲۵ بهمن

15631403 555 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
ریحان

مدت خیساندن بذر: ۵ تا ۱۰ساعت

زمان کاشت بذر: ۲۰ اسفند

15631412 139 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
شنبلیله

مدت خیساندن بذر: ۶ تا ۸ ساعت

زمان کاشت بذر: ۱۶ اسفند

15631463 241 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
ماش

مدت خیساندن بذر: ۱۰ تا ۱۸ ساعت

زمان کاشت بذر: ۱۰ اسفند

15631462 818 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
گندم

مدت خیساندن بذر: ۱۰ تا ۱۸ ساعت

زمان کاشت بذر: ۱۵ اسفند

15631464 946 - کاشت سبزه عید با انواع دانه

شاهی

مدت خیساندن بذر: ۵ تا ۱۰ ساعت

زمان کاشت بذر: ۲۲ اسفند

15631416 787 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
عدس

مدت خیساندن بذر: ۱۰ تا ۱۸ ساعت

زمان کاشت بذر: ۱۰ اسفند

15631405 343 - کاشت سبزه عید با انواع دانه
خرفه

مدت خیساندن بذر: ۶ تا ۸ ساعت

زمان کاشت بذر: ۲۲ اسفند

نکاتی برای پر پشت شدن سبزه عید نوروز

۱- از ظروف فلزی برای سبز کردن سبزه استفاده نکنید.

۲- استفاده از ظروف سفالی و در درجه دوم چینی، نتیجه بهتری خواهد داشت تا ظروف پلاستیکی.

۳- از هر بذری که استفاده می‌کنید حتما با توجه به مدت گفته شده بگذارید خیس بخورد.

۵- بهترین روش آبیاری برای سبزه عید غبارپاشی است. روش‌های غرقابی خیلی مناسب این نوع سبزه نیست.

حانیه Answered question 24 بهمن 1400
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.