آشنا کردن کودکان با اهل بیت

آشنا کردن کودکان با اهل بیت

چطور بچه ها رو با اهل بیت آشنا کنیم؟

پردیس سالاری Answered question 24 خرداد 1401
0

یادتون باشه تعریفتون از ائمه فقط دلسوزی و مظلومیت نباشه، باید قدرت، شجاعت، مهربونی و بزرگ‌منشی امامان رو برای بچه‌ها تعریف کنیم.

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

AndroidOnlineNewsImage - آشنا کردن کودکان با اهل بیت

پردیس سالاری Answered question 24 خرداد 1401
0