علت بوجود آمدن خال

علت بوجود آمدن خال

علت بوجود آمدن خال چیست و چرا شناسایی انواع آن اهمیت دارد؟

سمیرا Answered question 4 شهریور 1401
0

خال‌هاي قرمز بر خلاف اسمشان اصلا خال نيستند. اين لکه‌هاي قرمز رنگ که آنژيوم نام دارند از دسته‌اي از مويرگ‌ها تشکيل شده‌‌اند و آنژيوم گيلاسي نيز ناميده مي‌شوند. تقريبا پنجاه درصد از بزرگسالان اين لکه‌هاي قرمز را دارند. آنژيوم‌ها معمولا روي شکم و سينه و دست‌‌ها ديده مي‌شوند و اغلب چند ميلي‌متر قطر دارند. در بيشتر موارد نياز به درمان خاصي نيست اما هميشه بهتر اين است که توسط پزشک معاينه شود.

سمیرا Answered question 4 شهریور 1401
0
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.